Etusivu


The English Centre Helsinki Oy

Täyden palvelun kielitalo

The English Centre ja Lingsoft yhdistivät voimansa vuonna 2009, kun Lingsoft osti The English Centren osake-enemmistön ja liitti sen osaksi yritysryhmäänsä. Yhdistymisen myötä myös The English Centren kieli- ja palveluvalikoima on laajentunut. Toimitamme englannin käännösten lisäksi myös muut yrityksenne tarvitsemat kieliversiot. Kääntäjinä toimii The English Centren tuttuja kääntäjiä sekä iso joukko testattuja Lingsoftin kääntäjiä. Laajan kääntäjäverkostomme avulla voimme toimittaa käännöksiä kaikille Euroopan kielille.

Vuonna 1986 perustettu Lingsoft Oy on monipuolinen kieliteknologiayritys. Lingsoftin tuotteet ja palvelut liittyvät kirjoitetun ja puhutun kielen ana­ly­soi­mi­seen, käsittelemiseen ja hyödyntämiseen. Pääalueita ovat käännökset, kie­len­tar­kis­ti­met, puhesovellukset, opetusohjelmat, sähköiset kirjat, kielityökalut ja -resurssit sekä sanastot. Yritys edustaa parasta suomalaista, kansainvälisesti kilpailukykyistä kieli­osaa­mista.

Microsoft, monet muut tietotekniikkayritykset ja lehtitalot ovat Lingsoftin suu­rim­pia asiakkaita. Lingsoftin omistusyhteysyrityksiin kuuluvat myös e-kir­joja ja e-kirjastojärjestelmiä tuottava Ellibs ja kuvakepohjaisia viestintäkäyt­töliit­ty­miä toteuttava Imagetalk. Yhdessä yritykset muodostavat laajan, puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen liit­ty­vän asiantuntijakeskittymän, jonka osaaminen aut­taa yrityksiä menesty­mään ja kansainvälistymään.

Language Management

Lingsoftin toimintaa kuvaa ter­mi Language Management. Tällä tarkoitetaan kaikkea sitä, miten yrityksen tai yhteisön prosesseja ja toimintaa tehostetaan kielellisten elementtien hallinnan ja kielityökalujen avulla. Tuloksena on parempaa viestinnän laatua sekä ajan ja resurssien säästöä. Hallittu Language Management auttaa yritys­tä menestymään nykyaikaisessa monikielisessä ja informaatiotul­van vaivaa­massa maailmassa.Valitse kieli 
   
Pyydä tarjous!

Haemme suomi-ruotsi ja suomi-englanti kääntäjiä